Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1859
Byggested: Kragerø, Norge
Endelig skjebne: Forlist 1873
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fce3711c-73f6-48f0-bbeb-55e049e84b08 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
17de MAI
Bokmål

Beskrivelse
17de MAI
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1859
Byggested: Kragerø, Norge
Endelig skjebne: Forlist 1873
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
137 cl
288 netto
Mål: - 14
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Kragerø 1859-73

Skipsfører:

J. Falchenberg 1859-, 1864

Eier:

G. Gierløff 1859-
Chr. Gierløff 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 137 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
137
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 288 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
288
-Enhet
Bokmål

Svensk

Djupgående [sv]: 14 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
14
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1859 Kragerø, Norge
1859

-Tidsperiode
1859

--Tidligste tidspunkt
1859
-Datokommentar
1859
Bokmål

-Stedreferanse
Kragerø, Norge

--Sted (tekst)
Kragerø, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål