Aichel, Otto (1871 - 1935) [sv]

Aichel, Otto (svensk)

Beskrivelse
Otto Aichel, verksam vid the Anthropology Institute of Kiel University. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
02.07.2018 08:42:32
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fc8fd2d8-8f61-40c4-9aaf-d01596519d1c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aichel, Otto
Svensk

Tittel
professor

-Tittel
professor
Svensk

Beskrivelse
Otto Aichel, verksam vid the Anthropology Institute of Kiel University.
Svensk

Fødsel
31.10.1871

-Tidspunkt
31.10.1871
Død
31.01.1935

-Tidspunkt
31.01.1935
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Webbreferanse
-Linktekst
Leopoldina website
Svensk