ACTIV (1843)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark Fullrigger
Byggeår: 1843
Byggested: Nantes, Frankrike
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fc40bc31-8e84-4bce-be49-a05bdea4a93d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Bark Fullrigger
Byggeår: 1843
Byggested: Nantes, Frankrike
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
177 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Annen skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Trondheim 1856
Kristiania 1864

Skipsfører:

Berg
H. Holmsen 1856
H. Schjerven

Eier:

E. C. Dahl 1856
H. Dybvad 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 177 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
177 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1843 Nantes, Frankrike
1843

-Tidsperiode
1843

--Tidligste tidspunkt
1843
-Datokommentar
1843
Bokmål

-Stedreferanse
Nantes, Frankrike

--Sted (tekst)
Nantes, Frankrike
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål