Adelcrantz, Carl Fredrik (1716 - 1796) [sv]

Adelcrantz, Carl Fredrik (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:14:42
16.03.2019 22:56:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fa84eb42-c7e1-4bf9-8b94-65507e75fcfb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adelcrantz, Carl Fredrik
Svensk

Fornavn
Carl Fredrik
Svensk

Etternavn
Adelcrantz
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
30.01.1716
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
01.03.1796
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Student i Uppsala 1734-02-22 och ånyo 1738-10-12.
Ritarakademiens undervisning på slottet från 1735.
Arkitekturstudier från 1739.

Verksamhet: Konduktör vid Kongliga Slottsbyggnaden 1741 (1742 enligt Skjöldebrand).
Hovjunkare 1744.
Hovintendent 1750.
Överintendent 1757.
Verksam som arkitekt.

Andra uppdrag: Auskultant vid Kammar-Revisionen 1735.
Under-Ceremonimästare vid Kunglig Maj:ts Orden 1753.
Direktör över Hovkapellet 1764.
Direktör över Kungliga Franska Spektaklet 1753-1771.
Deltog i samtliga riksdagar 1755-1789.
Fullmäktig i Riksgäldskontoret 1789-1792.
Ordförande i Allmänna Brandförsäkrings Kontoret från 1782.Resor: Med Helmfelts stipendium och ärvda medel över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och Tyskland 1739-1743.
Italien och Frankrike 1750-1751.
Frankrike 1753.

Medlemskap: Kungliga Vetenskapsakademien 1754.
Kungliga Vitterhetsakademien 1786.
Præses i Kungliga Målare- och Bildhuggare Akademien 1767-1795.

Egna skrifter: Dag- och skissbok från resan 1750-1751 i konstakademiens arkiv.
Tal om de fria konsters värde och nytta, Stockholm 1757. (VA Presidietal 23 juli 1757.).
Inträdestal om vitterhetens och de fria konsternas inbördes förbindelse (HA Handl., D. 1. 1789, s 339-365, hållet 28 maj 1786).
Tal, hållet för K. Målare och bildhuggare-akademienn...10 juni 1795.
Handskrift: Tal om publika byggnader, i synnerhet dem som ännu saknas i Stockholm (Presidietal i Kungliga målare- och bildhuggareakademien 1769).

Verk ett urval:
Medhjälpare till Hårleman och Cronstedt vid bygget av Stockholms slott, från 1767 ensam överintendent.
Adelcrantzska palatset, Karduansmakaregatan 8, Stockholm 1755.
Drottningholms slottsteater 1764.
Ulriksdals slottsteater.
Kina slott, Drottningholm 1763.
Adolf Fredriks kyrka, Stockholm 1768-1783.
Drottninghuset, Johannesgatan 17, Stockholm, ombyggnad 1775 (renoverat 1983).
Fredrikshov, Storgatan 53, Stockholm, om- och tillbyggnad, 1772-1776.
Gustav III:s operabyggnad, Stockholm 1777-1782.
Norrbro, Stockholm 1787-1807, utförd av Adelcrantzs lärjunge Palmstedt.
Kronomagasin på Skeppsholmen, Stockholm 1777-1779, om- och tillbyggt av arkitekt Victor Ringheim till Kasern III 1879.
Johannishus herrgård, Blekinge 1772.

Svensk

Referanse
Hofberg, Herman (red): Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefvnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Del 1 och 2. Stockholm, (1876), 1906.
Svenskt biografiskt lexikon.
Fogelmarck, Stig: Carl Fredrik Adelcrantz. Arkitekt, Stockholm 1957.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840-1940. Stockholm, 1945.
Red: Andersson, Thorbjörn, Jonstoij, Tove, Lundquist, Kjell: Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år. Stockholm 2000.
Se även källförteckning i Svenskt biografiskt lexikon och i Stig Fogelmarcks bok.
Svensk