Almquist, Karl Johan Olaf (1879 - 1914)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/fa13590c-75de-4362-a51c-91dbfd0afbbb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Almquist, Karl Johan Olaf
Bokmål

Fornavn
Karl Johan Olaf
Bokmål

Etternavn
Almquist
Bokmål

Fødsel
1879

-Tidspunkt
1879
Død
1914

-Tidspunkt
1914
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
Forfatter

-Yrkesspecifikasjon
Forfatter
Bokmål

Skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
Skuespiller
Bokmål

Turnéleder

-Yrkesspecifikasjon
Turnéleder
Bokmål