1673 BÅRDSTANGEN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:55:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f8cb112a-20e1-46a9-a7ea-bc262ad75f83 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1673 BÅRDSTANGEN
Bokmål

Alternative navn
BÅRDSTANGEN
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
01.04.1952
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1970

-Tidspunkt
31.08.1970
Kode
1673
Forretningstype
Bokmål

Historikk

BÅRDSTANGEN brevhus II, i Kråkerøy herred, Østfold fylke, under Fredrikstad postktr., ble opprettet den 1.4.1952. Posten til stedet ble sendt via Fredrikstad. Sirk. 8, 18.3.1952.

Brevhuset 1673 BÅRDSTANGEN ble lagt ned fra 1.9.1970. Ny postadresse: 1600 FREDRIKSTAD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i mars 1952.

(1673)
Brevhusstyrer:
Randi Baardsen 1.4.1952 (f. 1907).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1952 31.08.1970

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1952 31.08.1970

--Tidligste tidspunkt
01.04.1952
--Seneste tidspunkt
31.08.1970
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål