Kaudern, Teres (1878 - 1966) [sv]

Kaudern, Teres (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Teres Kaudern (född Andersson), född 1878, död 1966, seminarielärare, gift med Walter Kaudern 1911. Hon deltog i resor till Madagaskar 1911-12 och till Celebes (nuvarande Sulawesi) 1916-20. De fick två barn. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11396, 2013-06-19) [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/06/2018 08:11:36
22/06/2019 02:56:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f8c4cfda-0d63-44a6-8951-3acad5eb1e91 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kaudern, Teres
Swedish

First name
Teres
Swedish

Last name
Kaudern
Swedish

Title
lärare

-Title
lärare
Swedish

Description
Teres Kaudern (född Andersson), född 1878, död 1966, seminarielärare, gift med Walter Kaudern 1911. Hon deltog i resor till Madagaskar 1911-12 och till Celebes (nuvarande Sulawesi) 1916-20. De fick två barn. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11396, 2013-06-19)
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
31.01.1878

-Time
31.01.1878
Death
13.03.1966

-Time
13.03.1966
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Biography

Teres Kaudern (född Andersson), född 1878, död 1966, seminarielärare, gift med Walter Kaudern 1911. Hon deltog i resor till Madagaskar 1911-12 och till Celebes (nuvarande Sulawesi) 1916-20. De fick två barn. (http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11396, 2013-06-19)

Swedish

-Text
Kaudern, Teres (1912) En farm på Madagaskars västkust. Idun nr 2, s.26-27
Swedish
Swedish