2262 SKASENDEN (Brevhus I)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f89020de-2c88-4255-8ae5-b903cc80d059 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2262 SKASENDEN
Bokmål

Alternative navn
SKASENDEN
Bokmål

Etablering
01.07.1951 Grue (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1951
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
31.05.1970

-Tidspunkt
31.05.1970
Kode
2262
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SKASENDEN brevhus I, i Grue herred, Hedmark fylke, under Kongsvinger postkontor, ble opprettet fra 1.7.1951. Sirk. 13, 18.6.1951.
Det tidligere SKASENDEN brevhus ble lagt ned fra 1.7.1932.

2262 SKASENDEN brevhus I P, under Kongsvinger postkontor, ble lagt ned fra 1.6.1970. Ny postadresse: 2260 KIRKENÆR I SOLØR. Sirk. 18, 28.5.1970.

(2262)
Brevhusstyrere:
(?) (?) (?) 1.7.1951.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1951 31.05.1970

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1951 31.05.1970

--Tidligste tidspunkt
01.07.1951
--Seneste tidspunkt
31.05.1970
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål