Julén, Axel Elon (1890 - 1920) [sv]

Julén, Axel Elon (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f8803d87-607f-4cc6-b854-1b37730a3cf1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Julén, Axel Elon
Swedish

First name
Axel Elon
Swedish

Last name
Julén
Swedish

Birth
-Time
25.11.1890
-Place reference
--Place
Death
24.11.1920 Lund

-Time
24.11.1920
-Place reference
Lund

--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1908-1911, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH 1912-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos professor Sigurd Curman samt vid arbeten i Linköpings domkyrka och Vreta kloster 1913-1916.
Verksam i Malmö (arkitektfirman Julén & Wetterling) 1916-1918.
Stadsarkitekt i Lund 1918-1920.

Medlemskap: STF 1914-1920, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Västmanland-Dala nation, Uppsala, ombyggnad 1914-1915.
Siriusorden i Malmö 1918.
Tryckeribyggnad, kv Decimalen 4 B, Linköping 1916.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 918 och 1445.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 138.
Stadsfullmäktige i Lund 1913-1937. Lund, 1940.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Editorial note
Swedish