Julén, Axel Elon (1890 - 1920) [sv]

Julén, Axel Elon (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:56
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f8803d87-607f-4cc6-b854-1b37730a3cf1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Julén, Axel Elon
Svensk

Fornavn
Axel Elon
Svensk

Etternavn
Julén
Svensk

Fødsel
-Tidspunkt
25.11.1890
-Stedreferanse
--Sted
Død
24.11.1920 Lund

-Tidspunkt
24.11.1920
-Stedreferanse
Lund

--Sted (tekst)
Lund
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CTL 1908-1911, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH 1912-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos professor Sigurd Curman samt vid arbeten i Linköpings domkyrka och Vreta kloster 1913-1916.
Verksam i Malmö (arkitektfirman Julén & Wetterling) 1916-1918.
Stadsarkitekt i Lund 1918-1920.

Medlemskap: STF 1914-1920, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Västmanland-Dala nation, Uppsala, ombyggnad 1914-1915.
Siriusorden i Malmö 1918.
Tryckeribyggnad, kv Decimalen 4 B, Linköping 1916.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 918 och 1445.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 138.
Stadsfullmäktige i Lund 1913-1937. Lund, 1940.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Svensk

Administrativ notat
Svensk