Livbåt

Livbåt (svensk), Lifeboat (engelsk)

Beskrivelse
Boats of various kinds, often double-ended and human-powered or having an auxiliary motor, used for rescue or lifesaving at sea. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:45:33
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:14:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f83dd9d6-6b0c-42f7-9807-97ab96235a64 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Livbåt
Bokmål

Livbåt
Svensk

Lifeboat
Engelsk

Beskrivelse
Boats of various kinds, often double-ended and human-powered or having an auxiliary motor, used for rescue or lifesaving at sea.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk