Lerret

canvas (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:49:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f80f6718-e92f-4e4d-9dfc-dd764f6b882c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Lerret
Bokmål

canvas
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål