Elfenben

ivory (tooth component) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:46:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f7d8ad41-d907-4b1c-af7c-786aad7d771a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Elfenben
Bokmål

ivory (tooth component)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål