Heurlin, Erland (1865 - 1947) [sv]

Heurlin, Erland (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
22/06/2019 00:18:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f7c067f6-79c4-4bd6-82df-e403df453091 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Heurlin, Erland
Swedish

First name
Erland
Swedish

Last name
Heurlin
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
26.08.1865
-Place reference
--Place
Death
24.05.1947

-Time
24.05.1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1884-1887, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1887-1890, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Perspektivist, tecknare och etsare.
Verksam tillsammans med Carl Möller 1892-1903.
Egen verksamhet från 1903.

Andra uppdrag: Tecknare i tidskriften Svea 1887, Svenska Familjejournalen, Hemvännen, Förr och nu, Ny Illustrerad Tidning med flera tidskrifter.
Konstnärlig rådgivare hos hovjuvelerare K Andersson 1913-1923.

Medlemskap: KK, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Minnen från gångna tider, 1921.
Engelbrekts församlings jubileumsskrift 1925.
Svenska slöjdföreningens mönsteralbum 1889-1893.

Verk ett urval:
Villa Rosenvik, S Djurgården, Stockholm 1911, 1919.
Restaurering, Bälinge kyrka, Södermanland 1890.
Kv Katthavet 4, Berzelii park, Stockholm, utkast till musikpaviljong 1913.
Hovjuvelerare K Anderssons villa, Djurgården, Stockholm 1924.
Svedenborgskyrkan, Tegnérlunden 7, Stockholm 1927.
Perspektivteckningar för flera ledande arkitekter, Wickman, Möller m fl.
Medverkan vid arbeten av C Möller.
Glasmålningar i Gustav Adolfskyrkan, Stockholm.
Restaurering, Växjö domkyrka.
Restaurering, Kristine kyrka, Falun.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 72.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
H8D 1915:765, 1920:765, 1925:765, 1930:541.
Swedish

Editorial note
Swedish