Bachke, Ole Andreas (1830 - 1890)

Statsminstre (Riksarkivet)

Beskrivelse
Ole Andreas Bachke, født på Røros, norsk jurist. Bror av A. S. Bachke. Assessor 1864, justitiarius i Oslo stiftsoverrett 1878. 1879 justisminister i Frederik Stangs regjering. Fortsatte i det Selmerske ministerium 1880. Han skrev i 1880 foredraget om sanksjonsnektelsen i statsrådssaken og ble sammen med sine kolleger domfelt av riksretten mars 1884.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
05.06.2015 12:35:35
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f705ef19-18cb-448a-93a6-d6a1014f44b7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bachke, Ole Andreas
Bokmål

Fornavn
Ole
Bokmål

Mellomnavn
Andreas
Bokmål

Etternavn
Bachke
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Ole Andreas Bachke, født på Røros, norsk jurist. Bror av A. S. Bachke. Assessor 1864, justitiarius i Oslo stiftsoverrett 1878. 1879 justisminister i Frederik Stangs regjering. Fortsatte i det Selmerske ministerium 1880. Han skrev i 1880 foredraget om sanksjonsnektelsen i statsrådssaken og ble sammen med sine kolleger domfelt av riksretten mars 1884.
Bokmål

Fødsel
06.05.1830 Røros (By)

-Tidspunkt
06.05.1830
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Død
03.01.1890

-Tidspunkt
03.01.1890
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Røros, norsk jurist. Bror av A. S. Bachke. Assessor 1864, justitiarius i Oslo stiftsoverrett 1878. 1879 justisminister i Frederik Stangs regjering. Fortsatte i det Selmerske ministerium 1880. Han skrev i 1880 foredraget om sanksjonsnektelsen i statsrådssaken og ble sammen med sine kolleger domfelt av riksretten mars 1884. Deretter utnevnt til høyesterettsassessor av regjeringen Sverdrup.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål