Friberger, Erik (1889 - 1968) [sv]

Friberger, Erik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:31
12.01.2019 00:19:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f6b9c4b9-5023-4db0-a737-c2fda7f4717e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Friberger, Erik
Svensk

Fornavn
Erik
Svensk

Etternavn
Friberger
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
24.09.1889 Kroppa

-Tidspunkt
24.09.1889
-Stedreferanse
Kroppa

--Sted (tekst)
Kroppa
Svensk
Død
30.10.1968

-Tidspunkt
30.10.1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1908-1912, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1912-1914, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Londons universitet 1923.

Verksamhet: Anställd vid Stockholms rådhusbyggnadsbyrå 1914-1917.
Egen verksamhet i Göteborg från 1917.
Stadsplanearkitekt i Göteborg 1921-1927, länsarkitekt i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län från 1926.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen från 1921.

Andra uppdrag: Ordförande i länsarkitektföreningen 1933-1938.
Flera uppdrag som sakkunnig.Resor: Italien, Frankrike och Tyskland 1920-1921.
Frankrike 1922.
England 1923.

Medlemskap: STF från 1913, Svenska Teknologföreningen.
TS 1915, Tekniska Samfundet i Göteborg.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1921, Privathus-kvarteren å Lorensbergsområdet i Göteborg.
Byggmästaren 1924, Teatertävlingen och Götaplatsen; ibid år 1925, Nya bostadshus i Göteborg; ibid år 1927, Den nya begravningsplatsen i Göteborg. idétävlan; ibid år 1928, Marstrands begravningskapell på Koön; ibid Begravningskapell i Skepplunda; ibid Fromma önskningar från landsbygden; ibid år 1929, Kungsholm; ibid år 1930, Ett nytt bostadsprojekt i Göteborg; ibid Sveavägen och generalplanen; ibid Sveavägstävlingen blir tävling om nedre Norrmalm; ibid år 1931, Ett nödrop från arkitekturens vildmarker; ibid Sommarhotell vid Tylösand; ibid Några erinringar; ibid år 1932, Arkitekterna och landsortens byggnadsproblem; ibid år 1934, Några aktuella synpunkter på stadsplaner och bostäder; ibid HSB:s i Göteborg nybyggnader vid Munkebäcksgatan; ibid år 1935, Till länsarkitektfrågans 70-årsjubileum; ibid år 1936, Protest; Regionplanering för friluftsområden; ibid år 1937, Konfektionsfabrik i Huskvarna; ibid Bostadskonfektion och individuell bostadsförsörjning; ibid år 1939, Elementhus; ibid år 1940, Regionplanen för Göteborg med omgivningar och möjligheterna att genomföra den; ibid år 1941, En proposition som väcker förhoppningar; ibid Vägorganisation och bebyggelseplanering; ibid år 1942, Byggnadslagstiftningen och arkitekterna; ibid år 1943, Arkitekterna och fredsberedskapen; ibid år 1945, Byggstandardiseringen planerar utvidgning och vädjar till fackmännen; ibid Fönster och fönsterdörrar av trä. Standardisering av typer och mått; ibid år 1947, Standardiserade typer och mått för fönster och fönsterdörrar; ibid år 1953-B, Ett provhusområde i Göteborg.
Arkitektonisk samverkan mellan byggnader i stadsbilden 1921.
Regionplanering i England 1924.
På skidor 1944, Friluftslivet är hotat.
Byggnadsnämnderna och samhällsbyggandet, Göteborg 1948: Samhällsbyggandet kräver samarbete.
Statens kommitté för byggnadsforskning. Meddelande nr 2. Stockholm 1945: Mekaniserad bostadsproduktion. En- och tvåvåningshus.

Verk ett urval:
Kv Betel, HSB, i Masthuggsbergen, Paradisg, Göteborg 1930.
Flerfamiljshus, Kolonig. , Göteborg 1934.
Radhus, Munkebäcksg., Göteborg 1934.
Flerfamiljshus, Gibraltarg-Eklandag, Göteborg 1935.
Landshövdingehus, Paradisg., Göteborg 1935.
Vidkärrs barnhem, Torpag, Göteborg 1936.
Villa Lange, Barrskogsg 13, Göteborg 1938.
Landstingshusets tillbyggnad, St Badhusg, Göteborg 1946.
Enfamiljshus, Skillnadsg, Göteborg 1949.
Däckshus, Smörg, Göteborg 1960.
Ett flertal hyreshus, villor, monteringsfärdiga trähus, offentliga byggnader, kontorshus, fabriker, stadsplaner.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 887 och 1431.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lotta Krus, Lotta: Funktionalisten Erik Friberger. Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1989.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Larsson, Ursula: Landshövdingehusen i Göteborg. En studie i klassbosättning. Akademisk avhandling vid Chalmers tekniska högskola. Göteborg, 1973.
Gate, Bengt (red): Ny arkitektur i Sverige. 1950-talets svenska byggnadskonst. Stockholm, 1961.
Brunnberg, Hans, Neumüller, Hans Fredrik och Lönnroth, Inga Mari (red): Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur. Stockholm, 1943.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1971, Dahlbäck, M: Erik Fribergers elementhus.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk