Maleri

painting (visual work) (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 20:46:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f6798689-dd33-41be-9e69-d5fd4eaa9e0c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Maleri
Bokmål

painting (visual work)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål