1361 ØSTERÅS (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:34
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f608dc29-31fb-47a8-9426-a9cf4cc31bd8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1361 ØSTERÅS
Bokmål

Alternative navn
ØSTERÅS
Bokmål

Etablering
01.11.1969 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.11.1969
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
1361
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1345 ØSTERÅS poståpneri, i Bærum komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.11.1969. Sirk. 36, 17.11.1969.

Poståpneriet fikk fra 1.2.1971 status av underpostkontor. Sirk. 8, 17.2.1971.

Etter etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1979 ble status endret til postkontor B. Sirk. 2, 16.1.1979.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ØSTERÅS nytt postnr 1361. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 1362 ØSTERÅS tildelt postnr 1332.

(1345 / 1361)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Styrt av reservepersonale fra Oslo postdistrikt fra 1.11.1969.
Postass. Aud Mikkelsen 1.6.1971.
Postfullm.II Per Langsrud 1.5.1975 (f. 1946).
Postkass. Johannes Dalen 1.10.1977 (f. 1950).
Førstepostkass. Ida Beate Rasmussen 1.2.1981 (f. 1952).
Poststyrer Johanne Lassemo 1.9.1998.
Postmester Karin Western 1.4.2001.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.11.1969 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.11.1969 ?

--Tidligste tidspunkt
01.11.1969
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål