Brag, Albin (1878 - 1937) [sv]

Brag, Albin (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:23
15/06/2019 00:16:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f5b66fce-a49a-4418-872c-bb687686d2fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brag, Albin
Swedish

First name
Albin
Swedish

Last name
Brag
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
30.01.1878
-Place reference
--Place
Death
-Time
23.12.1937
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Jönköping 1897.
KTH 1898-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Technische Hochschule i München 1902-1903.
A Tallbergs etsningskurs 1913-1914.
Elev till E Ollers på 1930-talet.

Verksamhet: Anställd på arkitektkontor i Stockholm 1903-1906.
Egen verksamhet från 1906.

Lärarverksamhet: Överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm från 1908.

Medlemskap: STF från 1899, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Villor i Storängen bl a för R Bergh och G Pauli 1905, för P Hallström och W Jacobsen 1906.
Villor i Kåbo, Uppsala 1910-1914.
Hyreshus Aspudden och Midsommarkransen, Hägerstensv 101-153 Stockholm (tillsammans med Hagström & Ekman) 1910-1912.
Bostadshus, Odeng 1, Stockholm 1911.
Ombyggnad och påbyggnad av Luth & Rosén verkstadsbyggnad, Stockholm 1910-talet.
Villa Strand (Backgården), Huskvarnavägen 5, Jönköping åt rådman L Sjöberg 1909.
Akvarellmålningar och grafik.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 550.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1404.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 44.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Jönköpings läns museum och Jönköpings kommun, Stadsarkitektkontoret (utgivare): Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. Rapport nr 16 och 20. Jönköping, 1986.
Swedish

Editorial note
Swedish