McAlinden, Mikkel (1963 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:56
12.01.2019 01:46:02
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/f57dc2c1-8802-4321-8b8c-4afbe5a4b039 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
McAlinden, Mikkel
Bokmål

Fornavn
Mikkel
Bokmål

Etternavn
McAlinden
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1963

-Tidspunkt
1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

McAlinden er født i Oslo i 1963. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland.

Virkesteder:

0000-0000: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Fotografi 41(2008) : 4, s. 58
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål