Aune, Ole Jonsen (1837 - 1909)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/f56aad81-8013-42f4-b1a3-8f27a7d162ff | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aune, Ole Jonsen
Bokmål

Fornavn
Ole Jonsen
Bokmål

Etternavn
Aune
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1837

-Tidspunkt
1837
Død
1909

-Tidspunkt
1909
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Norge 05.06.1837, d. i Argentina 05.03.1909. G. m. Fredrika Ahlgren (30.10.1851-22.3.1899), 2 barn. Har muligens fotografert i Norge før han slo seg ned i Åbo i 1862. I 1891 overlot han sitt atelier til Carl Edward Axelsson og emigrerte til Argentina. Har også fotografert andre steder i Finland.

Virkested:
1862-1891: Åbo, Finland.
?-1862: Norge

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål