ADLER (1843)

Beskrivelse
ADLER
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1843
Byggested: Bremerhafen, Tyskland
Endelig skjebne: Utgått 1867
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f50f77de-0834-4a8c-8248-0c4d7bfae140 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADLER
Bokmål

Annet navn
ADLER tysk s.n.

-Navn
ADLER
Bokmål

-Spesifisert
tysk s.n.
Bokmål

Beskrivelse
ADLER
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1843
Byggested: Bremerhafen, Tyskland
Endelig skjebne: Utgått 1867
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
242 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Arendal 1862-

Skipsfører:

N. J. Strøm 1862-

Eier:

O. C. Næss & N. J. Strøm 1862-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 242 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
242
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1843 Bremerhafen, Tyskland
1843

-Tidsperiode
1843

--Tidligste tidspunkt
1843
-Datokommentar
1843
Bokmål

-Stedreferanse
Bremerhafen, Tyskland

--Sted (tekst)
Bremerhafen, Tyskland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål