Nyblin, Agnes f. Janson (1869 - 1945) [no]

Nyblin, Agnes f. Janson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:11
25/05/2019 01:37:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f400695e-e8cc-475b-bf63-1245fa50a861 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nyblin, Agnes f. Janson
Norwegian bokmål

First name
Agnes f. Janson
Norwegian bokmål

Last name
Nyblin
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1869

-Time
1869
Death
1945

-Time
1945
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 25.01.1869, død 20.08.1945. Datter av fabrikkeier Jacob Neumann J. (1839-94) og Marthe Helene Schuman (1842-). Gift l) med fotograf Karl Anton Dyrendahl Nyblin, sønn av fotograf Død G. N. (1826-1910), og Amalia Pedersen (1834-1918), 2) i 1899 med fabrikkeier Hans Krohn Magnus. Utdannet hos v. d. Fehr og M. Selmer i Bergen og i Stockholm. Fotograferte først en stund under sitt pikenavn "Agnes Janson, Sandvigen Bergen", traff så K. Nyblin i Stockholm og giftet seg med ham. I 1893 slo de seg ned i Storjohanns hus på Torvet i Bergen, men allerede året etter døde mannen, og hun fortsatte firmaet som hun drev opp til å bli ett av Bergens største og beste. Hun hadde bl.a. eneretten til fotografering på Bergensutstillingen i 1898. Fra 1897 var hun også politifotograf. I 1911 overlot hun firmaet til sin yngre bror Helmich Janson, som drev det til sin død i 1949, hvoretter firmaet ble oppløst. Det hadde da etter brannen i 1916 holdt til i en barakk på Torvalmenningen inntil det i 1922 flyttet til Stenders hus i Småstrandgaten.

Virkested:
1890 ca-1910 ca: Bergen
1893-1916: Bergen; StorJohanns hus, Torvet
1916-1922: Bergen; Barakk på Torvallmenningen
1922-1945: Bergen; Stenders hus

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema gamle Bergen Museum 06.11.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål