Nyblin, Agnes f. Janson (1869 - 1945)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:11
12.01.2019 01:48:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/f400695e-e8cc-475b-bf63-1245fa50a861 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nyblin, Agnes f. Janson
Bokmål

Fornavn
Agnes f. Janson
Bokmål

Etternavn
Nyblin
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1869

-Tidspunkt
1869
Død
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 25.01.1869, død 20.08.1945. Datter av fabrikkeier Jacob Neumann J. (1839-94) og Marthe Helene Schuman (1842-). Gift l) med fotograf Karl Anton Dyrendahl Nyblin, sønn av fotograf Død G. N. (1826-1910), og Amalia Pedersen (1834-1918), 2) i 1899 med fabrikkeier Hans Krohn Magnus. Utdannet hos v. d. Fehr og M. Selmer i Bergen og i Stockholm. Fotograferte først en stund under sitt pikenavn "Agnes Janson, Sandvigen Bergen", traff så K. Nyblin i Stockholm og giftet seg med ham. I 1893 slo de seg ned i Storjohanns hus på Torvet i Bergen, men allerede året etter døde mannen, og hun fortsatte firmaet som hun drev opp til å bli ett av Bergens største og beste. Hun hadde bl.a. eneretten til fotografering på Bergensutstillingen i 1898. Fra 1897 var hun også politifotograf. I 1911 overlot hun firmaet til sin yngre bror Helmich Janson, som drev det til sin død i 1949, hvoretter firmaet ble oppløst. Det hadde da etter brannen i 1916 holdt til i en barakk på Torvalmenningen inntil det i 1922 flyttet til Stenders hus i Småstrandgaten.

Virkested:
1890 ca-1910 ca: Bergen
1893-1916: Bergen; StorJohanns hus, Torvet
1916-1922: Bergen; Barakk på Torvallmenningen
1922-1945: Bergen; Stenders hus

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema gamle Bergen Museum 06.11.1997
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål