Armand, Gisken (1962 - )

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f31bf982-4c58-486e-89de-f798f4b976ac | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Armand, Gisken
Bokmål

Fornavn
Gisken
Bokmål

Etternavn
Armand
Bokmål

Fødsel
1962

-Tidspunkt
1962
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Yrke
skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål