Uddevallavarvet (Varv) [sv]

Uddevallavarvet (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv grundat 1946. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/12/2015 14:09:38
22/06/2019 04:10:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2106f18-4ae8-4317-9d6d-6af1a3a5725f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Uddevallavarvet
Swedish

Description
Fartygsvarv grundat 1946.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1946

-Time
1946
Termination
1986

-Time
1986
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades 1946 när Gustaf Thordén köpte ett färdigt varv i USA. Varvets första sjösättning kom året efter med m/s Ally Thordén. Varvet växte snabbt och hade efter 10 år cirka 2600 anställda. Uddevallavarvet byggde 1978 Sveriges största fartyg t/t Nanny på 499 000 ton dw. Varvet lades ner 1986.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Uddevalla (Kommun) [sv]

-Type of activity
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

Svensk Industrikalender 1947
Swedish