5135 RONGEVÆR (Poståpneri) [no]

5135 RONGEVÆR (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:15:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f19c1461-50df-4d1b-8d9d-6b42f765fc0d | RDF/XML | JSON-LD
Name
5135 RONGEVÆR
Norwegian bokmål

Alternative name
RONGEVÆR
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01.07.1896
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
31.10.1987

-Time
31.10.1987
Code
5135
Type
Norwegian bokmål

History

RONGEVÆR poståpneri, på handelsstedet Eikholmsundet, ved dampskips-anløpsstedet Rongevær, i Lindaas herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5135 RONGEVÆR postkontor C, under Bergen postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1987. Ny postadresse: 5130 AUSTRHEIM. Sirk. 42, 29.10.1987.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5135)
Poståpnere/styrere:
Landh. J. Amund Knudsen 1.7.1896.
Anton Knudsen 1.10.1911.
Handelsm. Thomas Larsen 10.3.1914 (f.1878. død 5.7.1944).
Thorvald Larsen midlertidig fra 5.7.1944, og hustruen fra 1.6.1945.
Olaf Rongevær midlertidig fra 28.6.1945, fast 15.11.1945 (f. 1889).
Stasj.holder Edith Rongevær 1.6.1961 (f. 1919).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1899 1904 1908 1917
Kr 80 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01.07.1896 31.10.1987

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01.07.1896 31.10.1987

--Earliest time
01.07.1896
--Latest time
31.10.1987
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål