5135 RONGEVÆR (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:15:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f19c1461-50df-4d1b-8d9d-6b42f765fc0d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
5135 RONGEVÆR
Bokmål

Alternative navn
RONGEVÆR
Bokmål

Etablering
01.07.1896 Austrheim (Kommune)

-Tidspunkt
01.07.1896
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.10.1987

-Tidspunkt
31.10.1987
Kode
5135
Forretningstype
Bokmål

Historikk

RONGEVÆR poståpneri, på handelsstedet Eikholmsundet, ved dampskips-anløpsstedet Rongevær, i Lindaas herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896. Sirk. 23, 26.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5135 RONGEVÆR postkontor C, under Bergen postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1987. Ny postadresse: 5130 AUSTRHEIM. Sirk. 42, 29.10.1987.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5135)
Poståpnere/styrere:
Landh. J. Amund Knudsen 1.7.1896.
Anton Knudsen 1.10.1911.
Handelsm. Thomas Larsen 10.3.1914 (f.1878. død 5.7.1944).
Thorvald Larsen midlertidig fra 5.7.1944, og hustruen fra 1.6.1945.
Olaf Rongevær midlertidig fra 28.6.1945, fast 15.11.1945 (f. 1889).
Stasj.holder Edith Rongevær 1.6.1961 (f. 1919).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1899 1904 1908 1917
Kr 80 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.07.1896 31.10.1987

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.07.1896 31.10.1987

--Tidligste tidspunkt
01.07.1896
--Seneste tidspunkt
31.10.1987
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål