Rude, Christoffer Gade (1839 - 1901) [no]

Rude, Christoffer Gade (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:22
22/06/2019 01:38:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/efdaccbd-1f2c-4011-ac27-a942e2f9ef3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rude, Christoffer Gade
Norwegian bokmål

First name
Christoffer Gade
Norwegian bokmål

Last name
Rude
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1839

-Time
1839
Death
1901

-Time
1901
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 26.04.1839, død 06.03.1901. Gift med Andrea Elise Geelmuyden (8.11.1839-10.8.1920). Var en meget dyktig fotograf. Etter hans død ble firmaet drevet videre av enken og fra ca. 1914, av datteren Emilie, som måtte nedlegge det i 1916. Hun solgte gården hvor atelieret hadde vært og negativarkivet i Drammen fra ca. 1900 til fotograf Olaf Brett. Filialen i Christiania ble overtatt av sønnen Ernest R. og Hilfling-Rasmussen, fra 1910 drevet bare av Rude. Ved hans død i 1948 ble den overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Et bilde fra hans hånd i UBBs er signert "Photographisk Atelier von C. G. Rude in Drammen".

Virkested:
1884-1901: Oslo
1884: Oslo; Grændsen 4
1894: Oslo; Kirkegd. 30
1901: Oslo; Stortingsgd. 4
1865-1901: Drammen; Brage(r)næs, Nedre Strandgade

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bygdeposten 30.11.1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål