Rude, Christoffer Gade (1839 - 1901)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:22
12.01.2019 01:50:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/efdaccbd-1f2c-4011-ac27-a942e2f9ef3f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rude, Christoffer Gade
Bokmål

Fornavn
Christoffer Gade
Bokmål

Etternavn
Rude
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1839

-Tidspunkt
1839
Død
1901

-Tidspunkt
1901
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 26.04.1839, død 06.03.1901. Gift med Andrea Elise Geelmuyden (8.11.1839-10.8.1920). Var en meget dyktig fotograf. Etter hans død ble firmaet drevet videre av enken og fra ca. 1914, av datteren Emilie, som måtte nedlegge det i 1916. Hun solgte gården hvor atelieret hadde vært og negativarkivet i Drammen fra ca. 1900 til fotograf Olaf Brett. Filialen i Christiania ble overtatt av sønnen Ernest R. og Hilfling-Rasmussen, fra 1910 drevet bare av Rude. Ved hans død i 1948 ble den overtatt av Andreas Thorsrud, som hadde vært kompanjong fra 1943. Et bilde fra hans hånd i UBBs er signert "Photographisk Atelier von C. G. Rude in Drammen".

Virkested:
1884-1901: Oslo
1884: Oslo; Grændsen 4
1894: Oslo; Kirkegd. 30
1901: Oslo; Stortingsgd. 4
1865-1901: Drammen; Brage(r)næs, Nedre Strandgade

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bygdeposten 30.11.1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge - 1839-1940, Forlaget Inter-View, 2000
Norsk fagfoto 12(1975) : 4, s. 80-83
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål