Betegnelser (KulturIT AS)

Mappetype
Abonnemangsmappe
22.05.2018 13:47:06
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
Under produksjon
Totalt antall poster
953
Innholdet oppdatert
22.10.2018 15:16:56
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Betegnelser
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype