Moderna museet [sv]

Moderna museet (svensk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
22.03.2016 20:35:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/eeba5ebc-9b58-4746-9e28-1c17618284d1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Moderna museet
Svensk

Kode
SE/AB076
Virksomhet
Museum

-Type av virksomhet
Museum
Svensk

Uuid
eeba5ebc-9b58-4746-9e28-1c17618284d1
ACL (rettigheter)
4381db00-c142-4bdb-8ac4-96c77541052c_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 22.03.2016 20:35:05

Alternativt id
NFR: SE/AB076

-Id
SE/AB076
-System
NFR
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root 08.05.2014 22:28:13
Bidrag fra
Anna Boman (Riksantikvarieämbetet) Riksantikvarieämbetet (RAÄ - Myndighet) [sv] 16.06.2015 14:54:33
root 22.03.2016 20:35:05
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 02.02.2015 13:44:09
AnnaBoman 11.06.2014 14:29:11
UlfB 02.06.2014 04:33:01
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
root
Opprettet
08.05.2014 22:28:13
Sist lagret av
root
Sist lagret
22.03.2016 20:35:05
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 22.03.2016 20:35:05