Bach, Lars (1861 - 1944)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/ee8f28e0-1845-446b-ba71-91328dedcc34 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bach, Lars
Bokmål

Fornavn
Lars
Bokmål

Etternavn
Bach
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1861

-Tidspunkt
1861
Død
1944

-Tidspunkt
1944
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Børseskogn11.12.1861. D. 20.10.1944. G. 1885 m. Wilhelmine Balchen, datter av sogneprest Thomas von Westen B. (17.4.1804-) og Mariane Christine Tandberg (1807-30). Begynte i lære hos Mariane Balchen i Steinkjer 15.11.1876 og overtok hennes firma i 1885, samtidig som han giftet seg med hennes søster. Han flyttet atelieret til en gård midt i byen. I 1914 overlot han det til sin mangeårige assistent H. Henriksen. Det ble totalskadet av tyskernes bombing i 1940. Ved Henriksens død i 1951 overtok Alf Bardal firmaet, og ved hans død i 1972 ble det overtatt av Bjarne Wiseth, som driver det med firmanavnet "Wiseth Foto". Selv ble Bach i 1914 ansatt som fungerende stadsingeniør, og hadde denne stillingen inntil den ble omlagt i 1921. Han fikk da ledelsen av eiendomsforvaltningen i byen. Hadde div. offentlige verv, var bl. a. ordfører i flere perioder og forlikskommisær i mange år. Var dirigent for Steinkjer Manssangforening i 47 år, og fikk Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin innsats her.

Virkested:
1876-1914: Steinkjer

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål