Selander, Gunnar (1918 - 2007) [sv]

Selander, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ed473439-4886-48a9-aad5-04ce7dc30b07 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Selander, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Selander
Swedish

Birth
04.08.1918

-Time
04.08.1918
Death
-Time
01.04.2007
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTH 1942, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Verksamhet: Anställd hos Ahrbom och Zimdahl.
Anställd hos Sven Markelius.
Anställd vid länsarkitektkontoren i Karlstad och Malmö.
Stadsarkitekt i Mariestad 1958.
Ledande befattning vid innerstadsbyrån vid Göteborgs stadsbyggnadskontor 1966.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Utredningar och planärenden i Göteborg, bl a gällande Chalmers, universitetets och Sahlgrenskas områden samt Medicinarbergets utveckling.
Arbete med Heden - Alléstråket, Gamlestadens äldre och nyare delar, Göteborg.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Göteborgs-Posten 2007-04-26 och Dagens Nyheter 2007-05-03, dödsrunor av Allan T Nilsson, tidigare chef för Historiska museet / Stadsmuseet i Göteborg.
Swedish

Editorial note
Swedish