Bronn, I.

Beskrivelse
Maskinmester I. Bronn var blant stifterne av Akers Mek. Verksted i 1841
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
28.04.2017 13:10:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ec11a4ae-1974-49a5-8f62-9eead8dd292b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bronn, I.
Bokmål

Fornavn
I.
Bokmål

Etternavn
Bronn
Bokmål

Tittel
Maskinmester

-Tittel
Maskinmester
Bokmål

Beskrivelse
Maskinmester I. Bronn var blant stifterne av Akers Mek. Verksted i 1841
Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
-Tidsperiode
1841

--Tidligste tidspunkt
1841