Beskrivelse
ABBY
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:06
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/eb565fb0-5ca7-4064-a044-310d93c2be0d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABBY
Bokmål

Beskrivelse
ABBY
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
85 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 85 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
85
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål