Anderson, Ellef Johan (1876 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:57
12.01.2019 01:23:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/eb4a5688-d31e-4ce7-9bee-2fac98983375 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderson, Ellef Johan
Bokmål

Fornavn
Ellef Johan
Bokmål

Etternavn
Anderson
Bokmål

Alternative navn
Andersen, Johan
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1876

-Tidspunkt
1876
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen 03.06.1876. Sønn av fotograf Andreas Mathias Anderssen. Reiste til USA. 29.10.1892, kaltes da "ugift fotograf", kom tilbake og praktiserte i Bergen noen få år, inntil han 25.4.1901 som amerikansk borger drog tilbake til USA. Muligens identisk med J. Anderssen, som hadde atelier i Kirkegaden i Stavanger, og også fotograferte på Maldemoen.

Virkested:
1900 ca-0000: Maldemoen.
1900 ca-0000: Bergen; Gerdt Meyers Gaard, Vaagsalm. 3

Bokmål

Referanse
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål