Larson, Gustaf (1884 - 1962) [sv]

Larson, Gustaf (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:48
16.03.2019 22:54:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/eb441b30-c780-4300-ad28-180c53701e7d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Larson, Gustaf
Svensk

Fornavn
Gustaf
Svensk

Etternavn
Larson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1884

-Tidspunkt
1884
Død
1962

-Tidspunkt
1962
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Verksamhet: Byggnadsingenjör, SKB:s (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) förste verkställande direktör under en kortare period, sedan stadens representant i SKB:s styrelse.
Anställd hos Per Olof Hallman.
Senare byggnadsverksamhet som entreprenör i Stockholm.

Andra uppdrag: Deltog i den statliga utredningen Praktiska och hygieniska bostäder 1920.

Verk ett urval:
Medverkade i projekteringen av SKB:s (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) första hus som anställd hos Per Olof Hallman.
Bostadshus, Kv Motorn och Vingen, Västeråsgatan, Rödabergsområdet, Stockholm 1916-1925 (tillsammans med Edvin Engström och Gustaf Pettersson).
Bostadshus, Kv Draget och Ryssjan, Blecktornsområdet, Stockholm 1922-1929 (tillsammans med Edvin Engström och Sven Erik Lundqvist).
Bostadshus, Ulvsundavägen 37 - 49, Stockholm 1917-1918.
Bostadshus, Inedalsgatan 12, 14 samt 16A och B, Stockholm 1920.
Bostadshus, Inedalsgatan 10 - Grubbens gränd 12, Stockholm 1920-1921 (tillsammans med P Gustafsson).
Gotlandsgatan 67 och 69 - Brännerigatan 7, Stockholm 1926-1927.
Kv Urnan 23, Karlbergsvägen 62, Stockholm 1923.

Svensk

Referanse
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Holm, Lennart (red): Stockholmsbyggen 1916 - 1940 skildrade av Sigurd Westholm. Stockholm 1993.
Holm, Lennart (red): Från bostadsnöd till önskehem. Stockholms kooperativa bostadsförening 1916 - 1991. Monografier utgivna av Stockholms stad 104. Stockholm, 1991.
Svensk

Administrativ notat
Svensk