1350 LOMMEDALEN (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
23.10.2015 16:07:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/eac86085-d186-4a5d-aeeb-f621d383f6b2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1350 LOMMEDALEN
Bokmål

Alternative navn
LOMMEDALEN
Bokmål

Etablering
01.04.1944 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.04.1944
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
28.02.1997

-Tidspunkt
28.02.1997
Kode
1350
Forretningstype
Bokmål

Historikk

LOMMEDALEN poståpneri, i Bærum herred, Akershus fylke, under Sandvika postkontor, ble opprettet fra 1.4.1944 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med landpostbudrute nr 2245 Sandvika -- Lommedalen. Sirk. 7, 22.3.1944.
Poståpneriet fortsatte i lokaler til Lommedalens Kafé.

Poståpneriet ble fra 1.4.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1350 LOMMEDALEN ble lagt nedfra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

(1350)
Poståpnere/styrere:
Fru Harriet Amalie Olsen Lillejordet 1.4.1944 (f. 1894).
Elsa Lillejordet Bjerke kst. 1.1.1965 (f. 1920).
Postkass. Gunnar Fridtjof Søderholm 1.6.1988 (f. 1949).

Poståpnerlønnen var det første år kr 800,-, i 1945 kr 2.150,-.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.04.1944 28.02.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.04.1944 28.02.1997

--Tidligste tidspunkt
01.04.1944
--Seneste tidspunkt
28.02.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål