Första klass torpedbåt typ Blixt (Torpedbåt) [sv]

Första klass torpedbåt typ Blixt (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av elva torpedbåtar sjösatta 1898-1904. Båtarna gjordes med torpedbåten Komet som original men klassen döptes efter Blixt, den första av de nya torpedbåtarna. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
23/05/2018 20:34:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eac4df81-c23a-40cd-abc1-43c68707baae | RDF/XML | JSON-LD
Name
Första klass torpedbåt typ Blixt
Swedish

Alternative name
1 klass torpedbåt typ Blixt
Swedish

1. klass torpedbåt typ Blixt
Swedish

1:a klass torpedbåt typ Blixt
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av elva torpedbåtar sjösatta 1898-1904. Båtarna gjordes med torpedbåten Komet som original men klassen döptes efter Blixt, den första av de nya torpedbåtarna.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 4,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
4,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish