Parslow, Jamie (1943 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:07
12.01.2019 01:49:28
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e8d2724f-9b64-41ff-bdcf-812aca6aff56 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Parslow, Jamie
Bokmål

Fornavn
Jamie
Bokmål

Etternavn
Parslow
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1943

-Tidspunkt
1943
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Parslow er født og oppvokst i USA og kom første gang til Norge i 1969 og har vært fast bosatt her siden 1974 Tidligere jobbet han som frilansfotograf for diverse magasiner i USA..Han har sin utdannelse fra University of California, Berkeley. Medlem i Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samfoto. Har hatt flere separatutstillinger, både i Norge og i utlandet. Parslow ble ansatt som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, Institutt fot fotografi i 1996.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 4, s. 40-41.
Fotografi 32(1999) : 3, s. 44-49
Fotografi 39(2006) : 8, s. 8-15
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål