Geving, Bente (1952 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:29
12.01.2019 01:33:30
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e80a9f49-ce17-47fb-ae00-ed41882275a3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Geving, Bente
Bokmål

Fornavn
Bente
Bokmål

Etternavn
Geving
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1952

-Tidspunkt
1952
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Geving har sin utdannelse fra Westerdals Reklameskole i Oslo (1972-74) og fra Hochschule der Künste i Berlin. Hun har bodd mange år i Tyskland og har hatt separatutstillinger både i Norge og i utlandet.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 29(1996) : 6, s. 54-59
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål