Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e7ccf222-b1c1-4855-89f5-19a98b16acde | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kurg, Julius
Estonian

First name
Julius
Estonian

Last name
Kurg
Estonian

Birth
29.02.1908

-Time
29.02.1908
Life role
Photographer 1931 1940?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1931 1940?

--Earliest time
1931
--Latest time
1940?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
kiirfotograaf

-Description
kiirfotograaf
Estonian

Education
õppis kiirfotograafiat iseseisvalt, täiendas end kiirfotograafide Osvald Pakkase ja J. Videviku juures
Narva linna Narva-Jõesuu jaoskonnavalitsuse tunnistus nr 152 - 29.04.1938 J. Kure töötamise kohta kiirfoto alal (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.975)

-Description
õppis kiirfotograafiat iseseisvalt, täiendas end kiirfotograafide Osvald Pakkase ja J. Videviku juures
Estonian

-Source
Narva linna Narva-Jõesuu jaoskonnavalitsuse tunnistus nr 152 - 29.04.1938 J. Kure töötamise kohta kiirfoto alal (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.975)
Estonian

Residence
-1938- Narva, Lai tn 11

-Description
-1938- Narva, Lai tn 11
Estonian

Note
1931-1938- töötas kiirpiltnikuna suvitushooajal Narva-Jõesuu rannas; 29.06.1938 väljastati talle vastava eksami sooritamise eest Narva tööoskusameti kiirfoto tööala õppinud töölise kutsetunnistus ja registreerimistunnistus

(Märkuste viide: Narva tööoskusameti kiirfoto tööala õppinud töölise kutsetunnistus nr 324 ja registreerimistunnistus nr 1426 - 29..06.1938 (Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.975))
Estonian

Reference
Narva Tööoskusamet ERA.4342.1.975
Estonian