Sponland, Johannes (1881 - 1962)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:51
12.01.2019 01:54:41
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e6fe9ba3-0c7c-49f8-810d-130daa620c82 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sponland, Johannes
Bokmål

Fornavn
Johannes
Bokmål

Etternavn
Sponland
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1881

-Tidspunkt
1881
Død
1962

-Tidspunkt
1962
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Hemne 27.04.1881, død i Ålesund 05.05.1962. Sønn av Ole S. og Marit Sødahl. Gift i 1907 med Anne Karoline Aaland, datter av M. Aa. og Synnøve Øiestad, 3 sønner, 1 datter.

Utlært hos onkelen, fotograf L. Sødahl, Veblungsnes og hos hoffotograf Anderson, Christiania. Var en tid kompanjong hos onkelen, og signerte da bildene "Sødahl & Sponland, Veblungsnes". I Lesja bygdebok s. 73-74 står en del om Sødahl og Sponland som hadde atelier sammen i Mølmen. Flere studiereiser og tillitsverv. I 1919 gikk han, som en av de første i Møre opg Romsdal, over fra glassplater til film-negativ.

Sponland overtok i 1907 det atelieret i Ålesund som fotograf Eckroll Stamsvig (reiste til Amerika) hadde drevet i årene 1902-07, åpnet i 1929 også butikk med fotoartikler. Sønnen Olav overtok firmaet ved farens død i 1962, men la etter hvert ned ateliervirksomheten. Sponland var formann i Norges Fotografforbund 1937-47.

Aalesunds Museum overtok "Sponland-arkivet" i 1959. Arkivet er stort med over 45.000 protokollførte ordrer fra perioden 1904 til 1920. FylkesFOTOarkivet har digitalisert disse på dugnad (DIS). Bildene har arkivnr. AM-95003 og er søkbare på nett.

Virkested:
1907-1962: Ålesund; Løvenvoldgt.

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Sunnmørsposten 07.12.1981 og 24.12.1981
Sunnmøre Arbeiderblad 25.03.1983
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg for hullet! 2000
Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 9, s. 123
Norsk fotografisk tidsskrift 48(1962) : 4, s. 66 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål