Omre, Jørn Areklett (1955 - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:46
12.01.2019 01:49:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e69f539e-9120-4ce9-b46b-98116bc344d6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Omre, Jørn Areklett
Bokmål

Fornavn
Jørn Areklett
Bokmål

Etternavn
Omre
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1955

-Tidspunkt
1955
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Areklett Omre arbeider som brannmann i Oslo (1993). Han er naturfotograf og medlem i Biofoto og Norske Naturfotografer, hvor han også har vært formann.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 26(1993) : 3, s. 26-31
Fotografi 34(2001) . 1, s. 70-77
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål