Farge

Färg (svensk), Colour (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
Ingen treff.
Navn
Farge
Bokmål

Färg
Svensk

Colour
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk