Borgviks bruk (Bruk) [sv]

Borgviks bruk (svensk)

Beskrivelse
Detta var ett järnbruk som nu ska vara en av Värmlands bäst bevarade bruksmiljöer. Enligt Carl Sahlin drabbades bruket av en eldsvåda under tidigt 1600- tal. 1660 erhöll man nya privilegier för återuppförande av järnhanteringen. En masugn anlades 1865 och bessemerstål blåstes 1872-1883.
1922 var hyttan senast igång, men en kort tid senare lades så verksamheten ned. [sv]
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Sist lagret
31.07.2017 08:43:38
Statistikk/bilder oppdaterte 23.09.2018 09:20:49
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e56c753f-8404-4066-8f41-1ca1cbe52e9f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Borgviks bruk
Svensk

Beskrivelse
Detta var ett järnbruk som nu ska vara en av Värmlands bäst bevarade bruksmiljöer. Enligt Carl Sahlin drabbades bruket av en eldsvåda under tidigt 1600- tal. 1660 erhöll man nya privilegier för återuppförande av järnhanteringen. En masugn anlades 1865 och bessemerstål blåstes 1872-1883.
1922 var hyttan senast igång, men en kort tid senare lades så verksamheten ned.
Svensk

Etablering
1627?

-Tidspunkt
1627?
Nedleggelse
1925?

-Tidspunkt
1925?
Forretningstype
Svensk

Referanse
Carl Sahlins bergshistoriska samling/ Tekniska museet (CS-F1-44)
Svensk