Barman, Hj. (1875 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:34:39
12.01.2019 01:24:12
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e54424f3-7fc1-48cb-bd69-0cf18849f5c2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Barman, Hj.
Bokmål

Fornavn
Hj.
Bokmål

Etternavn
Barman
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1875

-Tidspunkt
1875
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Virkested:
Kristiansund

Bokmål

Referanse
Kilder:
Byen vår Kristiansund i bilder 1865-1940, Bind I
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål