JOSEPHINE (1834) [sv]

JOSEPHINE (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Ursprungligen en 40-kanoners fregatt färdigbyggd 1834. Hon avseglade till Marocko för att befästa handelsskydd från sjöröveri i området och var även med om tributernas avskaffande 1845. Josephine överförde svensk-norska trupper under en fred under dansk-tyska kriget 1848-1850 och bevistade Karl XV:s kröning i Trondheim. Dessutom har hon fått en bank uppkallad efter sig, "Josephines bank", efter djuplodningar utanför Portugals kust. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Mark (PDM) applies to the information on this page
Last changed
07/08/2018 10:00:48
25/05/2019 00:54:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e4fa3d56-bda7-41c7-b8d4-e248ebb2013a | RDF/XML | JSON-LD
Name
JOSEPHINE
Swedish

Alternative name
JOSEFINE
Swedish

Description
Ursprungligen en 40-kanoners fregatt färdigbyggd 1834. Hon avseglade till Marocko för att befästa handelsskydd från sjöröveri i området och var även med om tributernas avskaffande 1845. Josephine överförde svensk-norska trupper under en fred under dansk-tyska kriget 1848-1850 och bevistade Karl XV:s kröning i Trondheim. Dessutom har hon fått en bank uppkallad efter sig, "Josephines bank", efter djuplodningar utanför Portugals kust.
Swedish

Wikipedia

Material
Tre
Norwegian bokmål

Swedish

Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Fregatten Josephine byggdes mellan 1831 och 1834, ritad av Borneman. Hon var bestyckad med fyra bombkanoner och 32 tjugofyrapundiga kanoner. Dessutom höll hon båtkanoner om två enpundskanoner och två tolvpundiga karronader.

Efter fransmännens erövrande av Alger 1830, var Marocko den enda av de sjörövande så kallade Barbareskstaterna som fortfarande krävde tributer från mindre sjöfartsnationer såsom Sverige för att svenska flottans skepp skulle få segla obehindrat i Medelhavet. Därför avsändes bland andra fregatten Josephine till dessa farvatten under kommendörkapten Gyllengranat år 1837 för att ordna mer bestämda avtal med Marocko. Eskadern seglade sedan vidare till den grekiska ön Korfu, för att återkomma till Karlskrona i juli 1838.

De förödmjukande tributerna upphörde för Skandinaviens del sedan ett fördrag slutits i marockanska Larache i april 1845. Josephine hade sänts dit i oktober året innan, där kommendörkapten Karl Ulner och generalkonsul Ehrenhoff återupptog de underhandlingar med sultanen som tidigare blivit avbrutna. Josephine återvände när de lyckade förhandlingarna var i hamn.

Under en preliminär fred under dansk-tyska kriget 1848-1850 kom parterna bland annat överens om att 4 000 svensk-norska trupper skulle besitta norra Slesvig. Dessa trupper överfördes av Josephine tillsammans med fregatten Eugenie, ångkorvetten Thor och ångfartyget Gylfe.

Några år senare, 1860, gjorde Josephine en expedition till Norge, där hon bevistade kung Karl XV:s kröning i Trondheim.

År 1868 byggdes Josephine om till korvett och året därpå, 1869, utförde hon djuplodningar mellan Portugals kust och Azorerna. Strax väster om Kap Sankt Vincent upptäcktes en minst 100 famnar (178 meter) djup bank, som sedan dess kommit att kallas "Josephines bank".

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 46,38 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
46,38
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 12,37 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
12,37
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 5,17 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
5,17
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Lengde [no]: 156,22 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
156,22
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Bredde [no]: 41,67 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
41,67
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Djupgående [sv]: 17,41 foot

-Measurement type
Swedish

-Value
17,41
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

Deplacement [sv]: 1221 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
1221
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Segelarea [sv]: 1717 kvadratmeter (kvm) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
1717
Besättning [sv]: 320 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
320
-Unit
Built
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 66.

-Timespan
1831 1834

--Earliest time
1831
--Latest time
1834
-Source
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 66.
Swedish

Launched
21.08.1834
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68.

-Time
21.08.1834
-Source
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68.
Swedish

Rebuilt
21.02.1868
Ändrad från fregatt till korvett.
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68f.

-Timespan
21.02.1868

--Earliest time
21.02.1868
-Description
Ändrad från fregatt till korvett.
Swedish

-Source
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68f.
Swedish

Decommissioned
1876
Enligt kungligt brev.
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.

-Time
1876
-Description
Enligt kungligt brev.
Swedish

-Source
Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 657.
Swedish
Wrecked
1892
Sprängd vid minförsök.
Enl. "Anteckningar no 1." ÖH 1050; Enl. "Anteckningar no 5." ÖH 1055.

-Time
1892
-Description
Sprängd vid minförsök.
Swedish

-Source
Enl. "Anteckningar no 1." ÖH 1050; Enl. "Anteckningar no 5." ÖH 1055.
Swedish
Reference
Berg L O, "Svenska flottans fartyg 1850-1900. En tabellarisk framställning", Forum Navale: Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet, nr 21, s. 68.
Swedish

Enl. "Anteckningar no 1." ÖH 1050.
Swedish

Enl. "Anteckningar no 5." ÖH 1055.
Swedish

Lybeck O (red), Svenska flottans historia, bd 3 (Malmö 1945), s. 66, 247f, 250.
Swedish