Gellerstedt, Albert (1836 - 1914) [sv]

Gellerstedt, Albert (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:19
12.01.2019 00:20:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e48ed352-53f5-4d35-920e-22bbc3e3b2ad | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gellerstedt, Albert
Svensk

Fornavn
Albert
Svensk

Etternavn
Gellerstedt
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
06.10.1836 Sundbacken

-Tidspunkt
06.10.1836
-Stedreferanse
Sundbacken

--Sted (tekst)
Sundbacken
Svensk
Død
-Tidspunkt
07.04.1914
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1852-1861, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt, akvarellist, etsare, skald.
Fyringenjör 1864-1877.
Extra ordinarie konduktör vid Överintendentsämbetet 1860-1872, intendent vid Överintendentsämbetet 1882, 1:e intendent 1884, överintendent och chef för Överintendentsämbetet 1897-1904.

Andra uppdrag: Ledamot i KTH:s styrelse 1884-1902, Kungliga Tekniska Högskolan.
Fullmäktig i Nobelstiftelsen.

Lärarverksamhet: Lärare i allmän byggnadslära TI 1874-1877, Tekniska Institutet.
Professor i arkitektur vid KTH 1877-1882, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien 1862-1864.
Tyskland och Frankrike 1885.

Medlemskap: STF 1892, Svenska Teknologföreningen.
FrKA 1877, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, sekreterare 1881-1891.
Svenska Akademien 1901.
KK, Konstnärsklubben.
SvKF 1893, Svenska Konstnärernas Förening.

Egna skrifter: Arkitektoniska fragment, 1865.
Redigerade Mönster för konstindustri och slöjd (utgivet av Svenska slöjdföreningen) 1875-1876.
Ett flertal diktsamlingar: Dikter, 1871 och 1881, Eftersommar, 1891, Gamla visor, 1900.
Prosa: Från hult och täppor, 1906.
Samlade dikter, 1914, med biografi av Fredrik Vetterlund.

Verk ett urval:
Fyrtorn, bl a Ystad 1865, Faludden, Gotland 1867; Måsknuv, Nynäs 1868; Utklippan, Karlskrona 1870; Kapelludden, Öland 1872; och Dämmans, Kalmarsund 1873.
Lotsuppassningshus på Ernemara, Skarshamn 1876 och på Långören, Karlskrona 1877.
Några hus i Stockholm.
Västergötland, Öxabäcks kyrka, 1874–1875.
Gravstenar.
Akvareller, teckningar, etsningar mm (finns bl a på Nordiska museet och Nationalmuseum).

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 34.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 56.
Lagerlöf, S: Minnesteckning i Svenska akademiens handlingar 26, 1914.
Harald Schiller i Sveriges allmänna konstförenings publikation 40, 1931.
Löfqvist, Anna-Lisa: Albert Th Gellerstedt 1836-1914. Hans verksamhet som arkitekt och lärare. 60-poängs uppsats, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, HT 1982.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1914 sid 59, dödsruna av Arvid Bæckström.
Schiller, Harald: A.T. Gellerstedt. Diktare och konstnär. Stockholm, 1931.
Nordisk familjebok.
H8D 1901:353, 1904:53, 1911:31, 1914:461.
Ritningar avseende arkitektoniska fragment finns i Norrköpings stadsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk