Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
02/11/2016 12:36:40
20/07/2019 00:55:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e472e746-3b48-4f51-b222-8d88fcb17944 | RDF/XML | JSON-LD
Name
PITEÅ
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Identification
-Identifier
-Number
T 138
-Identifier
-Number
R 138
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Measurement
Besättning [sv]: 30 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
30
-Unit
Lengde [no]: 43,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
43,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Bredde [no]: 7,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
7,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2,4 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,4
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Deplacement [sv]: 190/230 ton [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
190/230
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

Fart [sv]: 40 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
40
-Time
1975
Delivered
1975

-Time
1975
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish