Jackbo, Annelise (1959 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:47
12.01.2019 01:37:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e431cf9c-a55e-4f31-b33d-a835e8b7adc6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Jackbo, Annelise
Bokmål

Fornavn
Annelise
Bokmål

Etternavn
Jackbo
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1959

-Tidspunkt
1959
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 04.06.1959. Pressefotograf i Dagbladet siden 1982. Etablerte Ja Foto Annelise Jackbo med base i Nevlunghamn i Vestfold i 1997. Arbeider som frilansfotograf.

Virkesteder:

1982-1997: Oslo
1997-0000: Nevlunghamn

Bokmål

Referanse
Kilder:
Fotografi 30(1997) : 2, s. 54-61
Fotografi 36(2003) : 7, s. 72-73
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål