Bakland, T. O. (1866 - 1935)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:36:29
12.01.2019 01:24:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e42f556f-2d7a-46ec-b760-8b9155d2fcaf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bakland, T. O.
Bokmål

Fornavn
T. O.
Bokmål

Etternavn
Bakland
Bokmål

Alternative navn
Backland, T. O.
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1866

-Tidspunkt
1866
Død
1935

-Tidspunkt
1935
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Begynte som fotograf i Tromsø 1890, og overlot i 1910 atelieret til Margot Hagerup. Drev husholdningshandel, og forsøkte seg også med salg av isenkram og symaskiner, men sluttet med dette i 1902. Omkring århundreskiftet hadde han dessuten tranbrenneri ved Nansens Plass. I 1905 begynte han å oppføre sin store bolig- og forretningsgård i Storgd. 81, oppførte også andre bygninger. Så forlot han fotograferingen for godt og ble Tromsøs første og største eiendomsmekler. Han fotograferte også på Fagernes ca.1905.

Virkested:
1890-1910: Tromsø; Ved Torvet og Storgd. 81
1905 ca: Fagernes
Namsos

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål