2016 FROGNER (i Nedre Romerig) (Poststasjon) [no]

2016 FROGNER (i Nedre Romerig) (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/e40560ad-acce-4d08-8d5e-426c13c5d987 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2016 FROGNER (i Nedre Romerig)
Norwegian bokmål

Alternative name
FROGNER (i Nedre Romerig)
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
20.09.1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
?

-Time
?
Code
2016
Type
Norwegian bokmål

History

FROGNER (i Nedre Romerig) var først poststasjon. Opprettelse ukjent.

Poststasjonen ble nedlagt 1752.

FROGNER JERNBANESTATION poståpneri, i Sørum prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet 20.9.1855. Sirk. 8, 24.9.1855.

Ved Kgl.res. 21.4.1856 ble bestemt at den ukentlige bipostrute mellom Sarpsborg og Ullensager og mellomliggende steder i Rakkestad og Nedre Romeriges fogderier skulle befordres til/fra jernbanestasjonen Frogner i Sørum prestegjeld istedet for til/fra Ullensager poståpneri og at det skulle befordres 2 ganger ukentlig post for Statskassens regning fram og tilbake mellom stasjonen Frogner og Sørum poståpneri.

Fra poststedsfortegnelsen 1883 er navnet skrevet bare FROGNER.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FROGNER nytt postnr 2016.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 79, og fikk antakelig tildelt datostempel 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2044 / 2016)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Weitz er nevnt fra 1.1.1856.
Stasj.mester Mathias Andersen Haugsten 1.11.1858.
Stasj.mester L. A. Sollmann 1.9.1895.
Stasj.mester Joh. V. Gundersen 20.7.1897.
Stasj.mester Annar Strøm 15.1.1914 (f. 1874).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.8.1939.
Marit Irene Helgestad (gift Mjøem ?) kst. 1.7.1960, fast i 1961 (f. 1924).
Vigdis Kristiansen 1.8.1990.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1855 1878 1890 1899 1904 1914 1917
Spd. 48
Kr 240 320 500 700 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20.09.1855 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20.09.1855 ?

--Earliest time
20.09.1855
--Latest time
?
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål